Pimpland och andra webbaserade spel

På nätet finns det som bekant många roliga spel som är helt webbaserade. Ett av dessa är Pimpland, ett spel som blivit populärt under senaste åren.Spelet går i stora drag ut på att bli mäktigast inom den kriminella världen genom att använda sig av diverse olika metoder. Mot sig i den här strävan har man alla andra spelare som också sitter framför sina skärmar. Målet är att höja sin status gentemot andra spelare genom att exempelvis råna eller misshandla dessa. Spelet är helt interaktivt och pågår i princip hela tiden.När man börjar spela får man statusen gröngöling. Genom att sedan göra olika typer av affärer, råna andra spelare, spela på casino eller dylikt höjer man sin status, Efterhand som man lyckas med både det ena och det andra kommer man att avancera i ranking till exempelvis springpojke, smugglare, fifflare, knarklangare, informant, gängledare och om man är riktigt framgångsrik, gudfader. Dock är det mycket svårt att nå denna position, vilket endast ett fåtal spelare lyckas med.Pimpland handlar inte bara om våld, rån och liknande utan även en hel del om strategi och taktik. För den som gillar att sitta med ett spel länge är Pimpland ett spel man verkligen kommer att ha roligt med.

Spel

Ett annat webbaserat spel är Terra Militaris, vilket är ett historiskt strategispel där det handlar om att bygga upp en egen civilisation. Man kan välja mellan fyra olika antika civilisationer att verka i, Rom, Egypten, Persien och Kina. Varje spelare startar med en liten bosättning som man sedan kan expandera genom krig eller plundring mot andra spelares civilisationer.Terra Militaris är ett så kallas massivt startegi-multiplayer-spel i real tid och så många som 1000 spelare kan delta i en spelsejour.